divendres, 8 d’abril de 2016

Color groc. Fitxa 2

 Groc (fitxa 2)

Color groc. Fitxa 1

 Groc (fitxa 1)

Color blanc. Fitxa 5

 Blanc (fitxa 5)

Color blanc. Fitxa 4

 Blanc (fitxa 4)

Color blanc. Fitxa 3

 Blanc (fitxa 3)

Color blanc. Fitxa 2

 Blanc (fitxa 2)